Kobieta w stroju ratownika medycznegoRodo

Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest AMBRO-MED Zgierz ul. Nowa 8
 • Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych do którego można kierować korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe są pobierane w celu świadczenia usług medycznych towarzyszących – transport sanitarny, Administrator jest zobowiązany prawem do ich pobierania. Pacjent jest zobowiązany do ich udzielenia na mocy przepisów Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest Art. 9 Ust 2 lit h a także Art.6 Ust 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych tzw. RODO oraz Art. 25.1 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta są przechowywane zgodnie z Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat a pozostałe dane osobowe zwykłe do czasu zakończenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa lub do czasu zażądania ich usunięcia jeśli przepisy prawa na to pozwalają.
 • Dane osobowe, które są przetwarzane w celach prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Art. 6 Ust 1 lit b – w związku z zawartą umową i są przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowości do 6 lat.
 • Dane osobowe, które są przetwarzane w celach rekrutacji są przetwarzane na podstawie przepisów Art. 6 Ust 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą i są przetwarzane wyłącznie w okresie prowadzenia rekrutacji a następnie trwale niszczone.
 • Do danych osobowych mogą mieć w ramach umowy powierzenia zgodnie z Art. 28 RODO dostęp firmy wspomagające Administratora w zakresie obowiązków rachunkowych, serwisu IT i usług pokrewnych
 • Administrator nie udostępnia danych osobowych tak pobranych żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 4 pkt 9 rozporządzenia RODO poza organami władzy publicznej na podstawie przepisów prawa na ich wyraźnie żądanie lub zgodnie z obowiązującym prawem
 • Podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo żądać ich sprostowania
 • Administrator nie będzie wykorzystywał tych danych w celu profilowania czyli nie będzie ich używał do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany
 • Skargi i wnioski można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych